Engeler ne demek ?

CaesarJ

Global Mod
Global Mod
Engeler ne demek?

Engel, fiziksel, sosyal veya psikolojik olarak, insanlarn kendi potansiyellerine ulasmalarn engelleyen herhangi bir konudur. Bir cok durumda, engel, insanlarn fiziksel veya entelektuel bir yetersizlikleri nedeniyle yasadklar zorluklar ifade eder. Engelin insanlarn yasamlarnn her alannda etkili olabilecegi unutulmamaldr.

Fiziksel Engellere Neler Denir?

Fiziksel engel, cogunlukla, bir kisinin fiziksel olarak tamamlanamams olmasyla ilgilidir. Fiziksel olarak tamamlanamayan kisiler, fiziksel olarak tamamlanamayan fonksiyonlar yerine getirmek icin zorlanabilir. Ornegin, bir gorme engelli kisi, gorme engelliliginden kaynaklanan gorevleri yerine getiremeyebilir. Ayn sekilde, bir isitme engelli kisi, isitme engelliliginden kaynaklanan gorevleri yerine getiremeyebilir.

Sosyal Engellere Neler Denir?

Sosyal engel, bir kisinin, toplumsal veya kulturel normlardan kaynaklanan on yarglar veya basklar nedeniyle, kendisini dslayan veya engelleyen durumlardr. Ornegin, bir kisinin kt kaynaklar nedeniyle egitim alamamas, sosyal engel olarak kabul edilir. Ayrca, bir kisinin cinsel kimligi, cinsiyeti, etnik kokeni, guvenlik durumu veya sosyal statusu gibi kimlik ozellikleri nedeniyle toplumdan dslanmas da sosyal engel olarak saylr.

Psikolojik Engellere Neler Denir?

Psikolojik engel, kisinin kendisi tarafndan oznel olarak ortaya konan, fiziksel veya sosyal engellere ek olarak, kisinin kendisinin calsma ve ogrenme konusunda kendisine olan inancnn onundeki engellerdir. Ornegin, bir ogrencinin okul basarsnn iyilesmesinde engellerin cogu, ogrencinin kendi uzerinde psikolojik etkilerinin oldugu durumlarda ortaya ckar. Psikolojik engeller, cogunlukla, ogrencinin kendine olan guvensizligi, motive etme eksikligi, basarszlk korkusu veya calsma alskanlklar gibi faktorlerin etkisiyle ortaya ckar.

Engelerin farkl alanlardaki etkileri goz onunde bulunduruldugunda, engelin tam olarak ne demek oldugu daha iyi anlaslmaktadr.
 
Üst