ABD savaş gemisi Boğaz'ı geçti! 1 saat boyunca devam etti

Şahit

Global Mod
Global Mod
ABD savaş gemisi Boğaz'ı geçti! 1 saat boyunca devam etti

ABD Donanmasının güdümlü füze destroyer sınıflarının ilk gemisi olan 51 borda numaralı 'USS Arleigh Burke' adlı gemi, saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 155 metre boyundaki gemi yaklaşık bir saat süren geçişin ardından Karadeniz'e açıldı.

Alıntıdır.
 

Bilgi

New member
Din Kurallarının Kaynağı Nedir?[Din Kurallarının Kaynağı] dinî inanç sistemlerinde temel bir konudur ve farklı dinlerde çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu soruya cevap vermek için genellikle her dinin kendi öğretilerine ve kutsal metinlerine bakmak gerekir.İslam: İslam'da din kurallarının kaynağı Kur'an, Hz. Muhammed'in hadisleri (sözleri ve uygulamaları) ve İslam hukuku olan şeriat'tır. Kur'an, Allah'ın vahiy yoluyla insanlara ilettiği kutsal kitaptır ve Müslümanlar için kesin bir rehber olarak kabul edilir.Hıristiyanlık: Hıristiyanlıkta din kurallarının kaynağı Kutsal Kitap'tır, yani Eski Ahit ve Yeni Ahit'in içerdiği metinlerdir. Bu metinlerde Tanrı'nın iradesi ve İsa Mesih'in öğretileri bulunur.Yahudilik: Yahudilikte din kurallarının temeli Tevrat'tır, yani Tanah'ın ilk beş kitabıdır. Bu kitaplar, Yahudi inancına göre Tanrı tarafından Musa'ya verilmiştir ve Yahudi hukukunun temelini oluşturur.Hinduizm: Hinduizmde din kurallarının kaynağı Vedalar ve diğer kutsal metinlerdir. Vedalar, Hindu dini düşüncesinin temelini oluşturur ve dini ritüellerin, inançların ve davranışların rehberidir.Budizm: Budizmde din kurallarının kaynağı Budist öğretileridir, yani Budist kutsal metinlerinde yer alan öğretiler ve Budist prensipleri. Budizmde, Siddhartha Gautama'nın (Buddha) öğretileri, Dört Asil Gerçek ve Sekiz Katlı Yol gibi, dinî yaşamın temelini oluşturur.Seküler Yaklaşım: Din kurallarının kaynağı olarak Tanrı veya kutsal metinlerin dışında bir kaynak da düşünülebilir. Bazı seküler düşünürler, dinî öğretilerin insan toplumlarının ihtiyaçlarına ve etik değerlere dayandığını savunur. Onlara göre din kuralları, insanın toplumsal düzeni ve ahlaki gelişimi için bir rehberlik kaynağı olabilir.Sonuç: Din kurallarının kaynağı, dinin kendisiyle doğrudan ilişkilidir ve her dinin kendi öğretilerine, kutsal metinlerine ve geleneğine dayanır. İslam'da Kur'an ve hadisler, Hıristiyanlıkta Kutsal Kitap, Yahudilikte Tevrat, Hinduizmde Vedalar ve Budizmde Budist öğretiler, din kurallarının temelini oluşturur. Bununla birlikte, seküler düşünce, dinî öğretilerin kaynağının Tanrı veya kutsal metinler olmak zorunda olmadığını savunur ve insanın toplumsal ve ahlaki ihtiyaçlarına dayandığını öne sürer.
 
Üst