Arınma işlemi nedir ?

CaesarJ

Global Mod
Global Mod
Arnma islemi, cevremizdeki kirletici maddelerin temizlenmesi icin kullanlan bir tur kimyasal islemdir. Arnma islemi, cevresel kirleticilerin onlenmesini, azaltlmasn veya uzaklastrlmasn saglamak icin kullanlan bir yontemdir. Arnma isleminin ana amac, hava, su ve topraktaki kirleticilerin kalitesini arttrmak ve cevre kirliligini azaltmaktr.

Arnma Islemi Nasl Yaplr?

Arnma islemi, cesitli teknikler kullanlarak yaplr. Bu teknikler arasnda biyolojik arndrma, kimyasal arndrma, fiziksel arndrma, termal arndrma ve fotokatalitik arndrma gibi yontemler vardr. Biyolojik arndrma, bakteriyel veya bitki ortamlarn kullanarak kirletici maddelerin arnmasn saglayan bir yontemdir. Kimyasal arndrma, kirleticilerin kimyasal reaksiyonlar kullanlarak arndrlmasn saglayan bir yontemdir. Fiziksel arndrma, kirleticilerin fiziksel mekanizmalar kullanlarak arndrlmasn saglayan bir yontemdir. Termal arndrma, kirleticilerin termal enerji kullanlarak arndrlmasn saglayan bir yontemdir. Fotokatalitik arndrma, kirleticilerin sk enerjisi kullanlarak arndrlmasn saglayan bir yontemdir.

Arnma Islemi Nasl Yonetilir?

Arnma islemi, cevrenin kalitesini arttrmak icin onemlidir. Bunun icin, arnma islemi cesitli yonetim stratejileri ile yonetilmelidir. Bu stratejiler arasnda asagdakiler saylabilir:

-Kirleticileri onlemek icin onleyici kurallara uymak.
-Kirleticilerin kaynaklarn belirlemek.
-Kirleticilerin uretim sureclerinde azaltlmasn saglamak.
-Kirleticilerin uretim veya kullanm srasnda arndrlmasn saglamak.
-Kirleticilerin kontrol edilmesi ve arndrlmas icin uygun teknolojileri kullanmak.

Arnma Islemi Sonuclar

Arnma islemi, cevrenin kalitesini arttrmak ve kirleticilerin zararl etkilerini azaltmak icin kullanlan bir yontemdir. Arnma islemi, hava, su ve toprak kalitesini iyilestirerek canllarn yasam kosullarn iyilestirir.
 
Üst