Eğitim ve öğretim nedir kısaca ?

OgreMan

Global Mod
Global Mod
Egitim ve Ogretimin Tanm

Egitim ve ogretim bir araya gelen iki kavramdr. Egitim, ogrencilere ozellikle kultur, bilgi, beceri ve kisisel gelisim konularnda bilgi saglamak icin kullanlan bir surec olarak tanmlanr. Ogretim ise, egitim surecinin gerceklestigi ogrenme ortamdr. Egitim ve ogretimin temel amac, ogrencinin bilgi ve becerilerini gelistirmek ve onlar hayatlarnda basarl olmaya hazrlamaktr.

Egitimin Amac

Egitimin temel amac, ogrencilere ozguven ve basaryla ilgili bilgiler, beceriler ve tutumlar edinmeye yardmc olmaktr. Ayrca, egitim, ogrencilere hayatn diger alanlarna yonelik beceriler, bilgiler ve tutumlar edinmeyi saglamak icin de kullanlr. Ogrencilere ogrenmeye dayal calsma ve dusunme becerileri kazandrmak da egitimin amaclarndandr.

Ogretimin Amac

Ogretim, ogrencilerin egitim surecinde basarl olmalarna yardmc olmak icin kullanlan bir surectir. Ogretimin temel amac, ogrencilere ogrenmeyi kolaylastrmak ve ogrenme surecini desteklemektir. Ogretim, ogrencilere ogrenme icin bir ortam ve ortamda uygun ogrenme aktiviteleri olusturmaktadr. Ayrca, ogretim, ogrencilerin ogrenme becerilerini gelistirmelerini ve ogrendiklerini uygulamalarn saglamak icin kullanlr.

Sonuc

Egitim ve ogretim, insanlarn ozguven ve basarya sahip olmalarn ve hayatn diger alanlarna yonelik becerileri gelistirmelerini saglamak icin bir araya getirilen iki onemli kavramdr. Egitimin amac, ogrencilere ozellikle kultur, bilgi, beceri ve kisisel gelisim konularnda bilgi saglamaktr. Ogretimin amac ise, ogrencilerin egitim surecinde basarl olmalarna yardmc olmaktr.
 
Üst