Kordon kan bankacl ?

OgreMan

Global Mod
Global Mod
Kordon kan bankaclg Son yllarda dogumlar takiben toplanan kordon kanlar bu amacla kurulan bankalarda saklanmaktadr. Gittikce yaygnlk kazanan bu islemi ulkemizde de bir ksm yabanc sirketlerin temsilcilerinin yapmaya calstklar bilinmektedir. Hucreler diger hucrelere donusebilme kapasitesi acsndan totipotent, multipotent yada pleuropotent hucreler olarak ayrlmaktadr. Totipotent hucreler her turlu hucreye donusebilme kapasitesini tasyan hucreler olup kok hucreler (stem cell) bu ozelliktedir. Klonlamayla Kok Hucre elde edilmesi; Kok Hucrelerden Diger Dokularn Elde Edilmesi; Kok hucreleri IVF laboratuarlarnda kolayca zigottan, blastosistin ic hucre yumagndan , fetustan yada nukleer transfer yaplan (klonlama) somatik insan hucrelerinden yaplacak hucre kulturlerinden elde edilebilirler. Kordon kanndada cok sayda toti yada pleuropotent kok hucresi bulunmaktadr. Kordon kannda mevcut cekirdekli hucreler arasnda daha az matur T lenfosit bulunur. Bu immunolojik immaturite kok hucreleri verildiginde olusacak akut ve kronik GVH reaksiyonlarn da azaltmaktadr. Kordon kannn icindeki kok hucrelerin hemen hazr olmas, donor icin bir risk tasmamas ve acsz bicimde kolayca alnmas, dusuk enfeksiyon oran (% 1-2) ,bebegin aile oykusunun bilinmesi gibi nedenlerle bugune kadar kok hucre elde etmede kullanlan kemik iligi orneklemesine gore onemli avantajlar tasmaktadr. Yine Kordon kan kok hucreleri daha hzl prolifere olup, hucre cycle oranlar daha yuksektir yani Hematopoezi saglamada yetiskin kanndan daha etkindir. Kemik iligine gore pek cok hastalkta yasam oran daha yuksek, transplant komplikasyonlar dusuk, ikizler ve aile uyeleriyle HLA uyumu daha yuksektir. Kordon kan kok hucreleri transplantasyon oncesi ozel islemler gerektirmez ve transplantasyonda basar % 80 dir. Kordon kesildikten sonra bir igneyle vene girilip serbest akmla torba doldurulur. Serbest akmla ortalama 70 cc , srngayla cekilerek 85 cc kordon kan elde edilmektedir. Kann alnmas ortalama 5-7 dakika surmektedir. Term plasentadanda ozel tekniklerle alnarak kok hucreler elde edilebilir . Alnan kordon kan sogukta kordon kan bankasna tasnr. Gelen kanda srasyla 1-Hacim tespiti 2- Cekirdekli hucre saym 3- Sterilizasyon 4- Annedeki enfeksiyonlarn taranmas ( ABO/Rh , ALT, Chol, RPR , Antikor taramas , HIV-1/2, HTLV-I/II (Human T-Lymphotropic Virus Tip I & II), HbsAg ,HIV-1 p24, HBC ,HCV, CMV ,NAT-HCV ) 5-Kordon kan ozel tupler icerisinde yada toplama torbalar icerisinde, sv nitrojen icinde dondurularak -196 derecede saklanr. Saklama suresi sonsuzdur Kordon kanndaki kok hucrelerle asagdaki hastalklarn tedavisi mumkundur; Akut losemi (Acute Biphenotypic Leukemia,Acute Lymphocytic Leukemia (ALL), Acute Myelogenous Leukemia (AML), Acute Undifferentiated Leukemia ) Kronik losemiler (Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL), Chronic Myelogenous Leukemia (CML), Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML) ,Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) Myelodisplastik sendromlar (Amyloidosis, Chronic Myelomonocytic Leukemia Refractory Anemia (RA), Refractory Anemia with Excess Blasts, Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation (RAEB-T),Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS)) Kok hucre hastalklar (Aplastic Anemia (siddetli) ,Konjenital sitopeni ,Dyskeratosis Congenita, Fanconi Anemisi ,Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Myeloproliferatif hastalklar (Akut Myelofibrosis ,Agnogenic Myeloid Metaplazi (Myelofibrosis), Esansiyel Thrombositemi ,Polisitemia Vera ) Lenfoproliferatif hastalklar ( Hodgkin's Disease, Non-Hodgkin's Lymphoma , Prolymphocytic Leukemia ) Fagositik hastalklar (Chediak-Higashi Syndrome , Chronic Granulomatous Hastalk , Neutrophil Actin Deficiency, Reticular Dysgenesis ) Konjenital immun sistem hastalklar (T & B hucre yoklugu SCID , T hucre yoklugu, Normal B hucreleri SCID, Ataxia-Telangiectasia , Bare Lymphocyte Sendromu, Yaygn ,degisken Immun yetmezlik , DiGeorge Sendromu, Kostmann Sendromu , Leukocyte Adhesion eksikligi , Omenn's Sendromu, Siddetli kombine Immun yetmezlik (SCID) , Adenosine Deaminase eksikligiyle giden SCID .Wiskott-Aldrich Sendromu, X-Linked Lenfoproliferatif hastalklar ) Kaltsal eritrosit bozukluklar ( Beta Thalassemia Major , Blackfan-Diamond Anemia, Pure Red Cell Aplasia, Sickle cell Disease ) Histiositik hastalklar ( Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis, hemophagocytosis, Histiocytosis-X , Langerhans' Cell Histiocytosis ) Lipid depo hastalklar (Adrenoleukodystrophy, Gaucher's Hastalg , Hunter's Sendromu (MPS-II), Hurler's Sendromu (MPS-IH), Krabbe Hastalg , Maroteaux-Lamy Sendromu (MPS-VI), Metachromatic Lokodistrofi, Wolman hastalg ,Morquio Syndrome (MPS-IV), Mucolipidosis II (I-cell Disease), Mucopolysaccharidoses (MPS) Niemann-Pick DiseaseSanfilippo Syndrome ,Scheie Syndrome (MPS-IS),Sly Syndrome, Beta-Glucuronidase Deficiency (MPS-VII) ) Kaltsal trombosit bozukluklar (Amegakaryocytosis, Konjenital Thrombositopeni Plazma hucres,i hastalklar ( Multiple Myeloma, Plasma Cell Leukemia, Waldenstrom's Macroglobulinemia ) Diger kanserler ( Beyin tumorleri, Meme Kanserleri, Ewing Sarkomu, Neuroblastoma, Over kanserleri, Renal hucreli karsinoma, Kucuk hucreli akciger kanseri ,Testis kanseri ) Otoimmun hastalklar (Evan Sendromu ,Multiple Sclerosis (deneysel), Rheumatoid Arthritis (deneysel) ,Sistemik Lupus Erythematosus (deneysel)) Diger kaltsal hastalklar (Cartilage-Hair Hypoplasia,Ceroid Lipofuscinosis , Congenital Erythropoietic Porphyria, Glanzmann Thrombasthenia ,Lesch-Nyhan Syndrome, Osteopetrosis, Tay Sachs Disease ) Ileride kok hucresi kullanm ihtimali olanm hastalklar (Alzheimer's Disease Diabetes ,Kalp hastalklar, Karaciger hastalklar, Muscular Distrofi ,Parkinson's Hastalg, Spinal Kord Yaralanmas ve Inme ) Kordon kan bankaclg goruldugu gibi onumuzdeki yllarda buyuk gelismelere ack ,Kadn Hastalklar ve Dogum uzmanlarnn dogrudan icinde yer aldg bir alandr.
 
Üst